Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

mlecyk92
7987 80c9
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viamaliwa maliwa
mlecyk92
6851 41a9
Reposted frombookinistka bookinistka viamaliwa maliwa
mlecyk92
Reposted frommefir mefir viamaliwa maliwa
mlecyk92
Chciałbym cokolwiek przeczytać o sobie i o swoich uczuciach, kiedy leżę dwudziestą noc bez snu i patrzę w sufit.
— Marek Hłasko
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamaliwa maliwa
mlecyk92
5306 aea3
Reposted fromsniezka sniezka viamaliwa maliwa
mlecyk92
    chcę się upić i umrzeć. albo się po prostu upić. albo chociaż umrzeć
     
Reposted fromshapeless shapeless viamaliwa maliwa
mlecyk92
7058 3000
M. Świetlicki, obviously. 
Reposted fromidzsobie idzsobie viamaliwa maliwa
mlecyk92

Świerszcze

Powiedziałem: jest czyste i ważne.
Powiedziałem: jest jasne i pierwsze.
Zapytałem: chcesz je zobaczyć?
Odpowiedziała: nie chcę.

Powiedziała to w taki sposób,
że musiałem odwrócić się od niej.
Od tamtej pory
powoli
zbliżam się
do wyjścia.

Marcin Świetlicki
Reposted fromdomitrz domitrz viamaliwa maliwa
mlecyk92
3933 f7ba 500
Reposted fromwowlovely wowlovely viamaliwa maliwa
mlecyk92
 Marazm (gr. marasmós – gaśnięcie, uwiąd) – w medycynie oznacza stan wyniszczenia organizmu, niekiedy ze zmianami w korze mózgowej, prowadzące do zmniejszenia sprawności myślenia i apatii; także oznacza apatię; depresję; przygnębienie. Potocznie słowo używane jako zastój, bezwład, przekonanie o niemożności zrobienia czegokolwiek.  
Reposted fromtwice twice viamaliwa maliwa
mlecyk92
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viamaliwa maliwa
mlecyk92
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viamaliwa maliwa
mlecyk92
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze.
Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
Reposted fromperla perla viamaliwa maliwa
mlecyk92
Nie, nie, nie, nie, nienie, nie, nie, och, ja jebie, nie.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viamaliwa maliwa
mlecyk92
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele viamaliwa maliwa
mlecyk92
Rozwidniam. Widzę. Jestem
na dnie. I nie jest ładnie.
Jawnie i dennie jest mi.
Dnieje. Widzę dokładniej.
A nieboskłonem odwrócone dno.
— marcin świetlicki
Reposted fromoohh oohh viamaliwa maliwa
mlecyk92
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran, Zeszyty 1957-1972
Reposted frommisspandora misspandora viamaliwa maliwa
mlecyk92
mlecyk92
„Pewnie ci dobrze
gdzieś o tej porze,
pewno przyjemnie.
A wokolutko –
pejzaż bez smutku
pejzaż beze mnie.” 
— Jeremi Przybora
Reposted fromunr-eal unr-eal viamaliwa maliwa
mlecyk92
Szukam cię w poezji wierszach..szukam cię..
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl