Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2018

1460 d677 500

coffeentrees:

Sunday relaxation.
Photo:@mrvalography #woolrich1830 #woolrich #buffalocheck #woolrichfootwear #packupandgo by woolrichinc

Reposted fromwestwood westwood
mlecyk92
Kiedy zgasło nade mną słońce, musiałam sama stać się słońcem. To było trudne, ale teraz jaka wygoda. ” — Anna Świrszczyńska.

March 20 2013

mlecyk92
Nawet sen nie dawał wytchnienia. Nie tęskniła, bo śpiąc się nie tęskni. Mogła tylko śnić. Śniła o tęsknocie za nim. Zasypiała ze łzami w oczach i ze łzami się budziła.
— J.L. Wiśniewski
Reposted frompanickiller panickiller viakaja0409 kaja0409
mlecyk92
Płacz mija, a raczej czuję, jak go połykam, dławię, spycham śliną do niższych partii ciała.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viakaja0409 kaja0409
mlecyk92
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakaja0409 kaja0409
mlecyk92
Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie
Jest mi o tyle twych spojrzeń samotniej
— K.K. Baczyński
Reposted fromMissTake MissTake viabeminehoney beminehoney

March 19 2013

mlecyk92
5105 488c
Reposted fromroxanne roxanne viatheymovedforward theymovedforward
mlecyk92
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
mlecyk92

March 17 2013

mlecyk92
4028 599e 500
Reposted frombizarrerie bizarrerie viacytaty cytaty
mlecyk92
3654 d5f6
Reposted fromjemjogurta jemjogurta viamyu myu
mlecyk92
4241 a9fc 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamyu myu
mlecyk92
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Mistrz Żulczyk.
mlecyk92
8064 a446
mlecyk92
Dajcie mi tyle piwa, żebym mógł wyszczać swoje serce
— Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromkaja0409 kaja0409 viajakubzulczyk jakubzulczyk
mlecyk92
Potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę dużo, bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk ♥
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
mlecyk92
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 10 2013

mlecyk92
9126 f98d
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viamaliwa maliwa
mlecyk92
5096 80a9
Reposted fromiamstrong iamstrong viamaliwa maliwa
mlecyk92
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl